Formuláře písemných žádostí

Písemnou žádost zasílejte:

1) poštou na adresu: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Frýdek-Místek, Morávka 557, 739 04

anebo

2) e-mailem na: radim.stanovsky@lesycr.cz

Formuláře písemných žádostí

  1. Formulář Žádosti o udělení výjimky – vlastník
  2. Formulář Žádosti o udělení výjimky – držitel ZTP a ZTPP
  3. Formulář Žádosti o udělení výjimky – příbuzní vlastníků
  4. Formulář Žádosti o udělení výjimky – ostatní případy

Vzory (příklady) vyplněných písemných žádostí:

  1. Vzor Žádosti o udělení výjimky – vlastník
  2. Vzor Žádosti o udělení výjimky – držitel ZTP a ZTPP
  3. Vzor Žádosti o udělení výjimky – příbuzní vlastníků
  4. Vzor Žádosti o udělení výjimky – ostatní případy